• ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ถนนสายกาน้ำชา – ปราสาททอง – ย่านทามามิยะ
  • ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า -เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – อิออน – ศาลเจ้าเฮอัน – เปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญี่ปุ่น
  • โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ – สวนนูโนะบิกิ – ศาลเจ้าอิคุตะ
  • โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – ริงกุ เอ้าท์เล็ต – สนามบินคันไซ
รหัส 007-3821
วันที่เดินทาง
มิ.ย.66 - ก.ค.66
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
45,990 บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks