• อาราชิยาม่า / สะพานโทเคะทสึ / ชมป่าไผ่
  • ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ / มิเอะ / ศาลเจ้าอิเสะ
  • ถนนโอฮาไรมาจิ /  นารา / วัดโทไดจิ
  • โกเบ / นั่งรถรางชมวิวบนเขารอคโกะ
  • โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ / ริงกุเอาท์เล็ท / ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 
  • อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็มตามอัธยาศัย
รหัส 066-4103
วันที่เดินทาง
มิ.ย.66 - ก.ค.66
ช่วงเวลา
6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks