• วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ
  • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-อุโมงค์เมเปิ้ล-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น
  • สวนโออิชิ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้
  • ถนนนาคามาชิ-อุทยานคามิโคจิ-เมืองทาคายาม่า-วัดฮิดะโคคุบุนจิ
  • ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองนาโกย่า-ชอปปิ้งย่านซากาเอะ
    หุบเขาโครังเค
  • นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ-เมืองอาราชิยาม่า-ป่าไผ่อาราชิยาม่า
  • สะพานโทเก็ตสึเคียว-วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองโอซาก้า
  • EXPO CITY-ย่านชินไซบาชิ-ย่านโดทงโบริ
รหัส 089-4254
วันที่เดินทาง
ต.ค.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,919 บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ