• เมืองซาปา – Moana Café – ถนนคนเดินซาปา – รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
  • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี๊ยว – ทะเลสาบตะวันตก – เจดีย์เฉินก๊วก 
  • สุสานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – โบสถ์ใหญ่ฮานอย – วัดตามจุ๊ก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ 
รหัส 013-3410
วันที่เดินทาง
มี.ค.66 - ก.ย.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks