• วัดเทียนมู่ – ช้อปปิ้งตลาดดงบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม – พระราชวังโบราณ (ด้านนอก) – นั่งสามล้อซิโคล่ 
  • สะพานมือ (Golden Bridge หรือ สะพานทอง) – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – โรงไวน์ Debay Wine Cellar
  • สวนสนุก FANTASY PARK – วัดหลินอึ๋ง – ร้านผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ – ตลาดฮาน –  ร้านขนมสินค้าพื้นเมือง 
  • ถ่ายรูปสะพานมังกร  – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน 
รหัส 049-3589
วันที่เดินทาง
เม.ย.66 - ส.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks